Audyt ubezpieczeniowy

DokumentyZajmuję się audytem ubezpieczeniowym, który jest niezwykle istotnym elementem, z punktu widzenia przedsiębiorcy. To dzięki niemu weryfikuję ryzyka w firmie, które dotyczą samego prowadzenia działalności gospodarczej, ale także posiadanego mienia. Celem, wykonywanego przeze mnie audytu, jest weryfikacja treści obecnych umów ubezpieczenia, tak by kolejne były z korzyścią dla firmy.

Wykonywany przeze mnie audyt obejmuje:

  • analizę ochrony ubezpieczeniowej, w tym aktualnych umów ubezpieczenia,
  • ocenę jakości aktualnych produktów ubezpieczeniowych,
  • wnioski na przyszłość dotyczące ubezpieczeń,
  • zalecenia, które zawsze dotyczą poprawy jakości i tego, co można zmienić, w kwestii ubezpieczenia, na korzyść dla Twojej firmy.